Пошукова форма

Продукцію ЛМВ-33 сертифіковано за стандартом ISO9001

ЗображенняРаді вам повідомити, що нещодавно наше підприємство отримало сертифікат якості ISO 9001.

Даним сертифікатом засвідчується те, що наша система управління якістю на виробництві електричного устаткуваня (ДК 016-2010: код ДКПП 29.31; 27.3; 27.9; ДК 016-97: код ДКПП 31.30; 31.6) згідно з чинними в Україні нормативними документами відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001:2009 "Системи управління якістю. Вимоги".

«ISO 9001:2000 «Системи управління якістю. Вимоги» — міжнародний стандарт, який встановлює вимоги до системи менеджменту якості. Цей стандарт був розроблений Технічним комітетом ISO/TK 176. ISO Вимоги до системи менеджменту якості, встановлені в даному міжнародному стандарті, доповнюють вимоги до продукції. Цей міжнародний стандарт може використовуватися внутрішніми та зовнішніми сторонами, включаючи органи по сертифікації, з метою оцінки здатності організації виконувати вимоги регламентів та власні вимоги.

Стандарт ISO 9001 визначає головну мету системи керуваня якістю у:

  • вивченні вимог та потреб споживачів;
  • забезпеченні розуміння та погодження вимог споживачів й нормативно-правових актів, стабільного випуску продукції у повній відповідності до діючих вимог;
  • контролюванні рівнем задоволенності споживачів;
  • постійному покращенні виробничих процесів на підприємстві для підвищення задоволеності споживачів.

Команія "ЛМВ-33" завжди дбала про високу якість своєї продукції та постійно йде назустріч своїм клієнтам.